Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir europos piliečio tapatybės ugdymui

Projekto pavadinimas:

Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir Europos piliečio tapatybės ugdymui (2015 – 1 – RO01 – KA201 – 015114)

Programa: Erasmus+ KA2

Santrauka:

Projekto tikslas – prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo. Siekiama skatinti socialinę integraciją daugiakultūrinėje aplinkoje, atvirumą naujoms patirtims, gebėjimą geriau suprasti ir priimti skirtumus tarp žmonių ir jų saviraiškos būdų.

Projektas siekia:

– Atkreipti dėmesį į paauglių turimas etines vertybes ir ugdyti jų pasitikėjimą savimi, prisimenant savo kilmę, daugiau sužinant apie savo pačių kultūrą ir vertybes, pasitelkiant istorinių įvykių atkūrimą ir jų interpretacijas.

– Mokytis įvertinti ir geriau suprasti skirtumus ir panašumus tarp žmonių, pažvelgti iš kito žmogaus pozicijos, atkreipiant dėmesį į etinius santykius, kuriamus čia pat, dalyvaujant bendrose (europos remiamose) veiklose.

– Panaudojant teatro metodą stiprinti paauglių pasitikėjimą savimi ir gerinti jų komunikacijos įgūdžius (verbalinius ir neverbalinius aspektus), mokyti paauglius identifikuoti ir valdyti emocijas konfliktinių situacijų metu.

– Pasitelkiant herojiškas istorijas/ herojus, remiantis santykiais tarp jų, įsijaučiant į kito žmogaus situaciją, naudojant improvizacijos metodą tobulinti paauglių meninius įgūdžius, kūrybiškumą, spontaniškumą, pabrėžti įgimtą gebėjimą spręsti problemas ir gebėjimą mąstyti.

– Pasitelkiant teatro technikas tobulinti asmeninius gebėjimus būti santykyje su kitais, megzti pasitikėjimu grįstus ryšius darbo grupėje, tarp žmonių, turinčių savitas tradicijas bei atvykusių iš skirtingų kultūrų.

– Stiprinti santykius tarp dalyvių, patirti, jog nepaisant skirtumų, sudarome vieną visuomenę; kurti pozityvų požiūrį į Europos deklaruojamas vertybes.

Partneriai:

Fundatia Cultural Stiintifica Gheorghe – Rumunija

VŠĮ Socialinių inovacijų centras – Lietuva

Centro Publico Integrado O Cruce – Ispanija

The Organization for Poverty Allevation&Development – Švedija

Eurogems Aps – Italija

Zespol Szkol Gimnazjum im. Solidarnosci w Korycinie – Lenkija

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.