Įgyvendinti projektai

2017 m.

Europinės edukacinės paramos socialiniam verslui kūrimas

Verslo tinklas Europos regione (European Region Entrepreneurship connection) (EFEB Network)

Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir europos piliečio tapatybės ugdymui

Mokykla debesyse

 

2016 m.

Aktyvus pažeidžiamų moterų įtraukimas į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką (CAREMPLOY)

 

2015 m.

Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas, akronimas (E-FOLIO)

Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti

Profesinio rengimo mokytojų, minkštųjų įgūdžių, pagrindinių horizontaliųjų kompetencijų ir verslumo įgūdžių ugdymas

Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi (Skills4jobs)

 

2014 m.

Efektyvus nespecializuotų visuomenės narių mokymas

SET4Work (Social Enterprise Training for Work)

„Place and Train“ – teikti produktus specialistams, dirbantiems su asmenimis, turinčiais psichikos negalią, kad savo paslaugų gavėjus jie galėtų paskatinti dalyvauti suaugusiųjų švietime ir Mokymosi visą gyvenimą programoje. 

 

2013 m.

Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu (Job Matching Diagnostics for Assessing Soft Skills and Work Role Preferences – DAISS)

Sveiki, savanoriai! (Volunteers Welcome!)

Savanorių nuotolinių mokymų valdymas

Pozityvios tėvystės mokykla

Autizmas 112 (Autism 112)

 

2012 m.

Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje

Neišnaudotas vyresnio amžiaus imigrantų potencialas – gyvenimo ekspertai 

Būk aktyvus! (Activate yourself!)

 

2010  m.

Darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, profesinės veiklos gebėjimų tobulinimas (The improvement of professional skills for staff working with elderly people)

Bendradarbiavimo tinklo tarp valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių priklausomybės ligomis sergantiems asmenims gydymo, reabilitacijos ir socialinės integracijos paslaugas, kūrimas ir vystymas

Senyvo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo strategijos įgyvendinimas per savarankiškumo įgūdžių palaikymo ir atstatymo kompleksinių paslaugų sistemos kūrimą, remiantis Norvegijos partnerių patirtimi

 

2009 m.

Išreikšk save ir pažink kitus!

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje