Aktualijos

Mokymai

Mokymai bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams:
1. Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas (programos kodas 1241) –  bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos). Mokymų trukmė – 24 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija
2. Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas (programos kodas 1201) – bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė – 24 akad. val. Dienos kaina 25 €.  Registracija
3. Bendradarbiavimas komandoje (programos kodas 1181) –  bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė – 24 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija
4. Bendradarbiavimas komandoje (akušeriams) (programos kodas 1221) – akušeris (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė – 16 akad. val.  Dienos kaina 25 €. Registracija
5. Akušerių emocinio atsparumo didinimas (programos kodas 1261) akušeris (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė – 24 akad. val.  Dienos kaina 25 €. Registracija
6. Pacienčių ir akušerių tarpusavio ryšio gerinimas (programos kodas 1281) – akušeris (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė – 16 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija
7. 
Vaikų ir paauglių psichologija slaugoje (programos kodas SIC-2014-07) – bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos). Mokymų trukmė – 16 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija

Išduodami pažymėjimai galiojantys VASPVT.
Susidarius 20 – 25 asmenų grupei, atvykstame į vietą. 

Mokymai socialinio darbo specialistams:
1. Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimasRegistracija 
2. Ugdomojo konsultavimo technikų taikymas sprendimo skatinimo procese. Registracija 
3. Bendradarbiavimas socialinio darbo komandojeRegistracija 
4. Menas bendrauti be konfliktųRegistracija
5. Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbeRegistracija
6. Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negaliąRegistracija
7. Supervizija Registracija
8. Mediacija kaip konfliktų valdymo metodasRegistracija
9. Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams. Registracija

Bendrojo ugdymo švietimo įstaigų (progimnazijų, gimnazijų) atstovams siūlome praktinių neformalių mokymų temas:
1. „Modelino dirbtuvėlės“ aksesuarų gamybos kursai
2. „Šešėlių teatras“
3. „Intervizija: personalo savirefleksija, darbinės veiklos įžvalgų ugdymas ir emocijų, susijusių su darbinėmis situacijomis, valdymas
4. „Elgesys konfliktinėje ir stresinėje situacijoje dirbant su mokiniais. Elgesio keitimo technikos“

Socialiniams darbuotojams siūlome profesinės kvalifikacijos (tobulinimo) mokymus pagal Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas programas. Jos parengtos Lietuvoje įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą „Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje“:
1. „Socialinis darbas psichikos sveikatos priežiūroje: psichosocialinė reabilitacija”
2. „Psichikos sveikatos priežiūros politika ir paslaugų teikimas bendruomenėje”
3. „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje procesas”
4. „Darbo bendruomenėje metodo taikymas teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas”
5. „Psichikos sveikatos stiprinimas bendruomenėje”