Bendruomeniniai šeimos namai

Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje

Programa: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008)

Projekto trukmė: 48 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas šeimoms, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.

Projekto įgyvendinimo vieta: Projekto partneriai Bendruomeninius šeimos namus įkūrė centrinėje ir pietinėje miesto dalyse. Informaciją apie paslaugas teikia ir Šiaulių m. savivaldybė. Bendruomeniniai šeimos namai centrinėje miesto dalyje įsikūrę adresu Ežero g. 8-122, Šiauliai. Laukiame jūsų! Taip pat galite kreiptis nurodytais telefonais, el. paštu ar registruotis čia

TEIKIAMOS PASLAUGOS
Psichologo konsultacija
Pozityvios tėvystės individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai
Šeimos paramos grupė
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas
Individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams
Mediacijos paslauga
Bendravimo įgūdžių mokymai poroms
Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos
Vaikų nuo 3-jų iki 7-erių metų priežiūra, kol tėvai (globėjai)dalyvauja veiklose

Projekto koordinatorė
Aurelija Jankienė
el. paštas: a.jankiene@socin.lt
tel. nr. +370 60076148

Daugiau informacijos apie paslaugas:
Telefonu +370 62088944