Aktualijos

Mokymai

birželio 27 – 28 d. d. Šiauliuose organizuojami socialinio darbo specialistų mokymai tema „Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“, 16 akad. val. kaina 50,00 €
liepos 4 d. Šiauliuose organizuojami socialinio darbo specialistų mokymai tema „Pagalba klientams išgyvenantiems netektį“, 8 akad. val. kaina 25,00 €


VšĮ Socialinių inovacijų centras birželio 21-22 dienomis Zarasų socialinių paslaugų centre organizavo mokymus tema: „Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje“.
Dalyviai susipažino su komandinio darbo samprata, komandos formavimo stadijomis, narių vaidmenimis ir taikymo socialiniame darbe galimybėmis.
Praktiškai išbandė įvairius komandos formavimo metodus, specialistai skatinami įgyti komandinio bendradarbiavimo įgūdžių bei juos taikyti savo darbo praktikoje.
Džiaugėmės aktyviu dalyvių įsitraukimu į organizuojamas veiklas.


Projekto IPNA MAR veikla įsibėgėja!

VšĮ Socialinių inovacijų centras kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina Erasmus + KA2 projektą – „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams“ (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) Nr. 2017-2-SE02-KA105-001838. Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti mokymo priemonę skirtą specialistams dirbantiems su naujai atvykusiais migrantais ir pabėgėliais. Metodinės priemonės esmė – ugdyti socialinius įgūdžius ir pilietines kompetencijas.
Vienos iš projekto veiklų tikslas – suteikti naudingą informaciją tikslinėmis grupėmis, kuri padėtų sukurti komiksus. Komiksai naudojami kaip neformaliojo mokymo priemonė, skirta suaugusiųjų integracijai. Remdamiesi projekto tikslu, sukūrėme klausimyną skirtą darbuotojams dirbantiems su naujai atvykusiais migrantais ir pabėgėliais.
Būtume labai dėkingi, jei darbuotojai dirbantys su migrantais ir pabėgėliais, prisidėtų prie projekto tikslo ir užpildytų anketą, kurią galite rasti čia.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta metodika bus pristatyta tarptautinės baigiamosios konferencijos metu, kuri vyks 2019 metais Lietuvoje! 🙂


Gegužės 17 d. Plungės Socialinių paslaugų centre, VšĮ Socialinių inovacijų centras organizavo mokymus socialinio darbo specialistams „Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“.

Teorinių užsiėmimų metu, mokymų dalyviams buvo pristatomi bendravimo su neįgaliaisiais ypatumai: asmeninės erdvės valdymas, akių kontaktas, veido išraiška, gestai, kūno kalba, fizinis kontaktas bei etiško bendravimo principai. Taip pat dalyviams  pristatyti ir aptarti pačių neįgaliųjų siūlomi požiūrio į juos aspektai.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai turėjo galimybę išbandyti įsijautimo į neįgalaus žmogaus vaidmenį užduotis, kurių metu jie turėjo suprasti, kaip jaučiasi negalę turintis žmogus, pavyzdžiui, sėdintis vėžimėlyje arba aklasis, netekęs kūno dalies ir paralyžiuotas.
Dalyviai patyrė įvairiausių emocijų, kurios visų mokymų metu paskatino paanalizuoti savo darbinę veiklą, susimąstyti apie turimus bendravimo įgūdžius. Darbuotojai teigė, kad atnaujino ne tik savo žinias, bet ir prapletė savo požiūrio taškus į neįgaliuosius.


VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinė darbuotoja Brigita Kuraitė ir psichologė Aurelija Jankienė 2018 m. gegužės 22-24 dienomis dalyvavo mokymuose Krizinio nėštumo konsultantų-savanorių rengimo programoje.
Daugybė moterų patiria labai didelę krizę, kai sužino, jog laukiasi neplanuotai ir tam nėra pasiruošusios. Lietuvoje per metus atliekama apie 5000 abortų. Krizinis nėštumas apibūdinamas kaip nėštumas, kurio moteris neplanavo, nenorėjo ir kuris jai sukelia asmeninę krizę. Ir planuotas nėštumas gali tapti kriziniu pasikeitus aplinkybėms (įtariamos vaisiaus ligos, šeimos situacija). Tuomet moterims trūksta informacijos ir būtinos psichologinės pagalbos reikiamu metu.
Mokymų metu sužinojome kaip kvalifikuotai pakonsultuoti moteris, nukreipti pas specialistus ar į institucijas, kurios pagal savo kompetenciją suteiks pagalbą.
http://neplanuotasnestumas.lt


VšĮ Socialinių inovacijų centras kovo 28 -29 dienomis Šilutės socialinių paslaugų centre vedė mokymus tema: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“.
Jų metų dalyviai susipažino su mediacijos samprata, jos eiga ir principais. Taip buvo aptarta įvairių konfliktų tipų reikšmė mediacijai, nežodinio bendravimo bei bendravimo technikos. Diskutuota apie destruktyvias ir konstruktyvias konfliktų sprendimo galimybes, buvo stebimas konfliktas, tam kad suprastume, kaip jis vystosi ir vyksta, mokėmės suprasti, kad yra įvairių sprendimo galimybių. Mokymų dalyviai džiaugėsi sužinoję apie mediacijos metodą ir kaip jį pritaikyti socialiniame darbe.


VšĮ Socialinių inovacijų centras, kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina projektą Erasmus+ projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) “.  2017 metų lapkričio 8-11 dienomis vyko pirmasis partnerių susitikimas didžiausiame mieste visoje Skandinavijoje, Švedijos sostinėje Stokholme.

Pirmąją susitikimo dieną buvome maloniai sutikti organizacijos OPAD atstovų, o kiek vėliau susipažinome ir su partneriais iš Rumunijos. Vos atvykę į organizaciją buvome vaišinami pietumis, kuriuos toje įstaigoje ruošė savanoriai iš Ispanijos ir Italijos. Susitikimo metu OPAD atstovai pristatė ir truputėlį savo kultūros, turėjome galimybę susipažinti ir ir išbandyti tradicinius muzikos instrumentus.  Įpusėjus pirmąjai susitikimo dienai, pristatę savo organizacijas, patirtis ir veiklą, kuria užsiimame, bendrai aptarėme patį projektą, viziją, tikslus ir reikalavimus.  Kartu su partneriais kūrėme projekto logotipą. Visos šalys pateikė savo idėjas, kurias vėliau nubalsavę apjungėme ir sukurėme vieną bendrą logotipo eskizą.

Antrąją susitikimo dieną partneriai pristatė savo veiklas, koordinatorius pateikė informaciją apie projektą, administracines ir finansines procedūras, pristatė projekto strategiją ir užduotis bei numatė partnerių veiklas artimiausiam pusmečiui.

Antrasis partnerių susitikimas vyks Rumunijoje 2018 metų birželį.  Nuotraukų galerija