Aktualijos

Mokymai

DALINAMĖS MENTOR PROJEKTO STRAIPSNIU!!! 📝
…………………………………………………………………………………
VšĮ Socialinių inovacijų centras vykdo ERASMUS+ KA204 projektą ,, MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką” (nr. 2018-1-LT01-KA204-047032).
Projektas finansuojamas Erasmus + programos lėšomis.
Daugiau informacijos apie projekto veiklą rasite čia: https://www.facebook.com/Mentor-Career-mentoring-for-transition-success-to-work-life-1903457849752633/

 

 


 

Daugiau informacijos apie mokymus telefonu – 8616 34383


 


Socialinių inovacijų centras (SIC) 2019 metus palydi dar vienu sėkmės rodikliu – laimėtu  Erasmus + Strateginių partnerysčių suaugusiųjų švietimo projektu ,,My Disability is NOT obstacle for my Sexuality” (Vert. Mano negalia nėra kliūtis mano seksualumui).

Projektas bus vykdomas 24 mėnesius. Projekto koordinatoriai –  Manisa Rehberlik ve Arastirma Merkezi -Turkija. Projekto dalyviai: Socialinių inovacijų centras -Lietuva, ARDA Beratung & Bildung GmbH Vokietija, International Institute of Applied Psychology andHuman Sciences associazione culturale – Italija,  WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU- Lenkija.

Pagrindinis projekto tikslas – žmonių su negalia lytinis švietimas.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyks 2020 sausio 27-30 dienomis Lenkijoje.

Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai pagal ,,Erasmus+“ programą.


Š. m. gruodžio mėn. VšĮ Socialinių inovacijų centras pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su Užimtumo tarnyba prie LR SADM dėl įtraukimo į partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant projektą „UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS ASMENIMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIS“, sąrašą.
Nuo 2020 m. kovo mėn. VšĮ Socialinių inovacijų centras teiks lydimosios pagalbos ir socialinės integracijos bei kitas paslaugas, lengvinančias asmens perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje Akmenės, Šilutės ir Pagėgių rajonuose.


VšĮ Socialinių inovacijų centras gruodžio 5 d. pasirašė sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl projekto „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ įgyvendinimo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašą NR.3.

2020 m. pradžioje VšĮ Socialinių inovacijų centras atvers SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS duris. Tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą.

SOCIALINĖS DIRBTUVĖS atliks šias funkcijas:
1. nuolat vertins ir formuos asmenų darbinius įgūdžius;
2. formuos asmenų darbinius gebėjimus, mokys ir organizuos pasirengimą bei motyvuos darbui atviroje darbo rinkoje;
3. gamins rinkoje paklausias prekes (produktus) ir (ar) teiks paslaugas;
4. realizuos prekes (produktus) ir (ar) paslaugas;
5. švies ir informuos darbdavius.

Planuojama projekto trukmė – 36 mėnesiai.


Lapkričio 19 d. SADM Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) atlikusi gilesnę neįgaliųjų nedarbo analizę jos rezultatus pristatė konferencijoje „Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: realybė ar siurrealybė“. VšĮ Socialinių inovacijų centras buvo pakviestas pristatyti centrą ir jo įgyvendinamą projektą „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas“. Konferencijos dalyviai – socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užimtumo tarnybos, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos specialistai, neįgalieji, darbdaviai.

Daugiau apie renginį:
https://www.biciulyste.lt/lt/integracijos-keliu/2100-neigaliuju-nedarbas-ar-lukesciai-labai-skiriasi-nuo-realios-situacijos?fbclid=IwAR3vTvkTuNXbhgS9CyEHmfRc7ilgq4ZW5WjHkW1xwktmXusdy1VcVdJrdoE


ERASMUS + K2 projekto „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas“ ( EDGE) partnerių susitikimas Milane

Socialinių inovacijų centras (SIC) yra ERASMUS + K2 „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas“ ( EDGE) projekto, skirto intelekto negalią turinčiam jaunimui įsidarbinti, partneris. Projekto tikslas – kurti ir išbandyti novatoriškas metodikas ir priemones, skirtas jaunuolių mokymui bei inkliuzinės aplinkos kūrimui įmonėse.
Projektą koordinuoja Milano SIR konsorciumas, Italija. Projekte dalyvauja Socialinių inovacijų centras (SIC), Lietuva, „eCampus“ universitetas- Italija , „Fenacerci“ – Portugalija, Tesalijos universitetas – Graikija, „Die Querdenker“ -Austrija, „Inova Ltd – Jungtinė Karalystė. Visi partneriai kartu dirba kurdami naujos neįgalių jaunuolių darbo ir socialinės įtraukties priemonės, ugdančias jaunuolių sąmoningumą, savarankišką verslumą, padedančias mokytis darbo vietoje.
2019 gruodžio mėn. 5 d., „Cascina Bellaria“ būstinėje Milane Italijoje įvyko darbinis projekto dalyvių susitikimas. Susitikimo metu partneriai pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamo projekto eiga, pristatė vieni kitiems gerosios praktikos įdarbinant neįgaliuosius pavyzdžius. Labai didelį įspūdį susitikimo dalyviams paliko Nyderlandų verslininko T. van Wijko įsteigtas restoranas ,,Pirmas blynas” Vilniuje. Restorano idėja paprasta – žmonės, lankydamiesi ten supranta, kad dirbti turint negalią yra normalu. Tokiu pavyzdžiu yra didinamas žmonių sąmoningumas šiuo klausimu.
Susitikimo metu buvo pristatyti pasiūlos principai, įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama patekti į darbo rinką – paruošti jaunus žmones , turinčius protinę negalią eksperimentuoti su naujomis įdarbinimo strategijomis; skatinant savarankiško darbo būdus, kurių dėka jauni žmonės tampa savo ateities kūrėjais.
2020 vasario mėnesį projekto dalyviai vėl susitiks Italijoje. Susitikimo metu bus pristatytas inovatyvus produktas – kompiuterinis žaidimas, kuris skatins jaunuolių verslumo ugdymą, taip pat savarankiško darbo įgūdžius ir galimybes.


Šį kartą projekto MENTORIUS partneriai susitiko Loughborough, UK mieste! Partneriai Apricot Training Management LTD suorganizavo puikų susitikimą, kur lapkričio 5 – 7 dienomis vyko mokymai kuratoriams.

Mokymai padėjo dalyviams susipažinti su koncepcija, kuri orientuota į karjeros kuravimo metodiką. Taip lavinome įgūdžius, kuriuos bus reikalingi perduodant žinias mentoriams ir prižiūrint mentorystės procesus. Po šių mokymų kuratoriai gebės suprasti nepalankioje padėtyje atsidūrusių suaugusiųjų orientavimo poreikius, sustiprins jų socialinius ryšius ir emocinę savijautą, tobulins savo minkštuosius įgūdžius instrukcijų ir pokalbių metu bei skatins pozityvios tapatybės formavimąsi.

Dalyvių mokymai užtikrins projekto rezultatų tvarumą ir karjeros kuravimo veiklos tęstinumą. Grįžę mokymų dalyviai perteiks įgytas žinias bei įgūdžius suaugusių mokytojams – mentoriams partnerių šalyse, kurie vėliau atliks bandomąjį metodologijos pritaikymą suaugusiesiems, atitinkančių reikiamus kriterijus (bedarbių, žemos kvalifikacijos ir kt.). Po pilotinio pritaikymo gautas grįžtamasis ryšys bus naudojamas metodologijos tobulinimui bei gairių į karjerą orientuotos mentorystės užbaigimui.

Projekto rezultatai bus prieinami Erasmus+ projektų rezultatų platformoje.


Ar žinojai, kad rugsėjo 27 d. yra švenčiama SOCIALINIO DARBUOTOJO diena? Ši data pasirinkta, nes 1993 metais rugsėjo 27 d. įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos  suvažiavimas.

Kiekvienas pasirinkęs būti socialiniu darbuotoju prisiima iššūkį – imtis iniciatyvos, tarnauti bendram gėriui, ne visada būti suprastam. Todėl socialinis dabras yra nestokojantis drąsos – kartais reikia pasakyti ,,ne“ nusistovėjusiai tvarkai ir nuvertėjusioms nuostatoms. Pradėtas darbas  ne visada duoda greitus rezultatus, bet kaip sako hebrajų išmintis ,,net jei yra mažai vilties, kad pamatysi sprendimo rezultatą, neturi teisės liautis ją sprendęs“ (Pirkei Avot).

Nuoširdžiai sveikiname visus socialinius darbuotojus šios šventės proga ir dėkojame už Jūsų darbą, kuris kartais neapčiuopiamas rankomis, bet jaučiamas širdimi. Linkime ir toliau išlikti atsidavusiems šios srities specialistams.


VšĮ Socialinių inovacijų centras, įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektą: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060.

Rugsėjo 12 dieną įstaigos atstovai dalyvavo darbo biržos sistemos sukūrimo šimtmetį mininčios  užimtumo tarnybos organizuotoje konferencijoje „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“. Renginys skirtas pristatyti gerąsias patirtis didinant gyventojų užimtumą. Labai džiaugiamės padėka ir įgyvendinamo projekto įvertinimu.  Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą teikiant socialinės integracijos paslaugas!


Trečiasis projekto EDGE susitikimas (angl. Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability) vyko 2019 m. birželio 26-28 dienomis tolimojoje Portugalijoje. Partnerius iš Italijos, Austrijos, Graikijos, Lietuvos (VšĮ Socialinių inovacijų centro) ir Jungtinės Karalystės priėmė didžiulė Portugalijoje veikianti organizacija CERCICA. Minėtoje organizacijoje galėjome stebėti asmenų su negale edukacijos, terapijos ir produktyvaus darbo procesus.
Šiuo visaapimančiu projektu siekiame ugdyti įvairius asmenų su intelekto sutrikimais gebėjimus ir bendradarbiauti su įmonių, galinčių įdarbinti neįgaliuosius, atstovais. Trečiasis projekto EDGE susitikimas – tokio bendradarbiavimo pradžia. Susitikimo metu pradėjome kurti metodiką, kuria galės naudotis įmonėse dirbantys žmogiškųjų išteklių specialistai bei patys neįgalieji. Metodikos tikslas – padėti įmonėms kurti neįgaliesiems pritaikytą darbo aplinką.
Antrasis vykusio susitikimo taikinys – įrankis skatinantis neįgaliųjų verslumą. Partneriai patys galėjo išbandyti įvairius praktinius užsiėmimus, padedančius lavinti platų gebėjimų lauką, reikalingą norint tapti darbdaviu pačiam sau.
Norintiems rasti daugiau informacijos bei sekti projekto veiklą ir rezultatus, siūlome apsilankyti projekto tinklalapyje https://www.edge-erasmus.eu bei projekto Facebook paskyroje @EDGEErasmusProject.


Gegužės 31 dieną, Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko konferencija „Nauji formalaus ir neformalaus ugdymo metodai: nuo mokyklos iki darbo rinkos“, kurios metu įvairių sričių specialistams – mokytojams, užimtumo tarnybos specialistams, socialiniams darbuotojams, privačių įmonių atstovams ir kt.– projektų vadovė Aurelija Jankienė pristatė VšĮ Socialinių inovacijų centro vykdomą Erasmus+ KA2 projektą “MENTOR: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką”. Taip pat, užsiėmimų metu Vilma Tubutienė pristatė projekto idėją ir pagrindines naudojamas metodologijas.
Projekto „MENTORIUS“ tikslas – remti suaugusiųjų mokytojus, kuriant novatorišką į karjeros ugdymą orientuotą mentorystės metodologiją, skatinančią nepalankioje padėtyje atsidūrusių suaugusiųjų įsitraukimą ir įsidarbinimą (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.).
Ačiū visiems dalyvavusiems!


Mūsų draugai – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įgyvendina nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais projektą „Smurto artimoje aplinkoje mažinimas Šiaulių mieste“ (Nr. SAAS10)

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019-04 – 2019-12 (8 mėn)
Projektas skirtas vykdyti smurtinio elgesio keitimo programas smurtą artimoje aplinkoje panaudojusiems asmenims. Bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Socialinių inovacijų centro įkurtais Bendruomeniniais šeimų namais, dalyvauti programoje bus atrenkami asmenys, kurie priklauso socialiai pažeidžiamiausioms grupėms.
Projekto įgyvendinimo metu, remiantis naujausiais ir inovatyviausiais (neblaivios ir sumišusios būsenos akiniais, savikontrolės ugdymo priemonėmis viešų paskaitų metu bei kognityvinės elgesio terapijos, motyvacinio interviu, deeskalacijos, psichodramos ir kt. konsultacijų metu) metodais, bus organizuojamos ir teikiamos smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir smurtinio elgesio keitimo programos paslaugos smurtauti linkusiems asmenims.
60 projekto dalyvių bus suteikta 6 akad. val. psichologo ir 6 akad. val. socialinio darbuotojo konsultacijų, taip pat 8 akad. val. užsiėmimų grupėse.
Per dvi, dviejų valandų trukmės, viešas paskaitas viešose Šiaulių miesto vietose (Viešosiose miesto bibliotekose ar kitose vietose) gyventojai bus informuojami apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, jo raiškos ir formų ypatumus bei pasekmes. Projekto metu bus organizuojamos 2 viešos paskaitos priklausomybių tema, atkreipiant dėmesį į priklausomybių ir smurto sąsajas, svaigalų įtaką sprendimų priėmimui, konfliktų valdymui ir agresijai.

Kviečiame dalyvauti projekto veiklose!
Sekite naujienas www.zispb.lt


Birželio 19-20 dienomis Šiauliuose vyko antrasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projekto: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060 susitikimas su KU Leuven Karališkuoju Universitetu.

Susitikimo metu buvo aptartos organizacijų veiklos, pristatytos projekte naudojamos metodologinės priemonės, vedami užsiėmimai. Kalbėta apie tolesnes bendradarbiavimo gaires, aptarti kito susitikimo Belgijoje organizaciniai klausimai.
Taip pat į mūsų centrą atvyko Aukštelkės socialinės globos namų atstovai. Globos namai Šiaulių regione vykdo institucinės globos pertvarkos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ir teikia nemokamą asmeninio asistento paslaugą proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims nuo 16 metų. KU Leuven Karališko Universiteto atstovams buvo labai įdomu iš arčiau susipažinti su projekto įgyvendinimo procesu ir iššūkiais, kaip asmeninio asistento paslauga įgyvendinama Lietuvoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems!


Gegužės 31 dieną, Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko konferencija „Nauji formalaus ir neformalaus ugdymo metodai: nuo mokyklos iki darbo rinkos“, kurios metu įvairių sričių specialistams – mokytojams, užimtumo tarnybos specialistams, socialiniams darbuotojams, privačių įmonių atstovams ir kt.– projektų vadovė Aurelija Jankienė pristatė VšĮ Socialinių inovacijų centro vykdomą Erasmus+ KA2 projektą “MENTOR: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką”. Taip pat, užsiėmimų metu Vilma Tubutienė pristatė projekto idėją ir pagrindines naudojamas metodologijas.
Projekto „MENTORIUS“ tikslas – remti suaugusiųjų mokytojus, kuriant novatorišką į karjeros ugdymą orientuotą mentorystės metodologiją, skatinančią nepalankioje padėtyje atsidūrusių suaugusiųjų įsitraukimą ir įsidarbinimą (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.).
Ačiū visiems dalyvavusiems!

 


Gegužės 31 d. Šiauliuose įvyko projekto: „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams“ (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR)baigiamoji konferencija.  Darbo grupių metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti bei praktiškai išbandyti projekto metu sukurtą inovatyvią darbo metodiką – komiksus.

Projekto IPNA MAR tikslas – sukurti ir išbandyti mokymo priemonę skirtą specialistams dirbantiems su naujais migrantais ir pabėgėliais. Metodinės priemonės esmė – ugdyti socialinius įgūdžius ir pilietines kompetencijas.

Birželio 1 – ąją vyko paskutinis partnerių susitikimas, kurio metu aptarta projekto eiga, rezultatai ir tolimesni žingsniai.

Projekto partneriai:

The Organization for Poverty Alleviation & Development – OPAD (Švedija)

VšĮ Socialinių inovacijų centras – SIC (Lietuva)

AMV Association (Rumunija)

Programa: ERASMUS + KA2VšĮ Socialinių inovacijų centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektą: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060 bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais – nevyriausybine organizacija EMINO iš Belgijos. Projekto tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.
Antverpene, Belgijoje įvyko pirmasis partnerių susitikimas. Partneriai iš Belgijos pristatė savo organizaciją, vykdomas veiklas ir projektus, pasidalino gerąja patirtimi. VšĮ Socialinių inovacijų centras pasisėmė naudingos patirties ir naujų idėjų dirbant su socialiai pažeidžiamais asmenimis, siekiant juos integruoti į darbo rinką. Nevyriausybinė organizacija EMINO pasidalijo savo naudojamais socialinio darbo metodais, kuriuos galima pritaikyti ir Lietuvoje. Turėjome galimybę iš arčiau susipažinti kaip organizuojama veikla, joje dalyvaujančius asmenis. Nuoširdžiai dėkojame partneriams ir su nekantrumu laukiame sekančių mūsų susitikimų.


Projekto „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas“ naujienlaiškis nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gegužės 6-9 dienomis Barselonoje, Ispanijoje vyko antrasis VšĮ Socialinių inovacijų centro vykdomo projekto „MENTOR:  karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką“  partnerių susitikimas. Jo metu partneriai Apricot (UK), Aydin Valiligi (TR), Folkuniversitetet (SE) susipažino su projektą įsitraukusiu naujuoju partneriu Campus San Joan de Déu. Bendradarbiaudami su partneriais siekiame sukurti į karjeros ugdymą orientuotą mentorystės metodologiją naudotiną su įgūdžių stokojančiais suaugusiais (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.). Diskutuota apie intelektinių produktų kūrimo procesą ir iššūkius. Buvo pristatytas diagnostinis savivokos klausimynas, jo charakteristikos ir analizė.  Taip pat buvo aptarti padaryti darbai ir tolesni veiksmai siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą. Aptarti artėjantys mokymai, kurių metu bus apmokyta 10 atrinktų mentorių.

Susitikimo dalyvius priimanti organizacija Campus Sant Joan de Déu suorganizavo įdomią socialinę programą, kurios metu buvo aplankytos žymiausios Barselonos miesto vietos. Nuoširdžiai dėkojame partneriams už dalyvavimą!


VšĮ Socialinių inovacijų centras balandžio 2-3 dienomis Šiauliuose organizavo mokymus tema:
„Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“.
Mokymų dalyviai galėjo atnaujinti savo žinias apie užimtumo terapijos svarbą, taikymo galimybes socialiniame darbe. Susipažino su užimtumo terapijos įvairove ir visus terapijos būdus išbandė patys (rašymo, dailės, muzikos metodus). Analizavo užimtumo terapijos pritaikymo savo asmeninėje socialinio darbo praktikoje ypatumus. Dalyviai atskleidė savo kūrybiškumą ir atsipalaidavo dailės terapijos metu. Mokymų metu aptartus metodus dalyviai galės pritaikyti savo darbe, organizuojant užimtumo terapiją.

Dalyviams linkime nuolat tobulėti, ieškoti naujų būdų užimtumo terapijos veikloms ir visada išlikti kūrybiškais, bet kokioje gyvenimo situacijoje.


VšĮ Socialinių Inovacijų Centras kovo 29 d. Rietave organizavo mokymus tema: „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“. Mokymų metu dalyviai gilinosi į bendravimo proceso ypatumus, emocinio ryšio su įvairiais klientais užmezgimą bei ryšio svarbą tolesniame bendradarbiavime su klientu. Taip pat buvo nagrinėjami aktyvaus klausymosi ypatumai ir būdai, kuriais galima pagerinti minėtus įgūdžius, mokymų dalyviai turėjo galimybę kartu nagrinėti praktikoje kylančias sudėtingas bendravimo su klientais situacijas. Atliktos įvairios praktinės užduotys padėjo įtvirtinti aptartas temas. Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu mokymuose. Daugiau informacijos ir registracija telefonu 861634383.


 

VšĮ Socialinių Inovacijų Centras kovo 19 d. Čižiūnuose (Trakų raj.) organizavo mokymus tema: „Bendravimo etiketas su negalę turinčiais asmenimis“. Mokymų metu dalyviai atnaujino žinias apie svarbiausius bendravimo su įvairias negales turinčiais asmenimis principus, susipažino su teoriniais etinių dilemų sprendimo modeliais bei turėjo galimybę kartu nagrinėti aktualias problemas, kylančias bendraujant su negalę turinčiais asmenimis. Atliktos praktinės užduotys leido kitaip vertinti kylančius sunkumus, įžvelgti sprendimus bei įsijausti į negalę turinčio asmens pasaulį. Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu mokymuose. Daugiau informacijos ir registracija telefonu 861634383.


VšĮ Socialinių Inovacijų Centras kovo 13 d. Šiauliuose organizavo mokymus tema: „Menas bendrauti be konfliktų“. Mokymų metu buvo aptartas sudėtingas bendravimo reiškinys bei kylantys sunkumai tarpasmeniniuose santykiuose. Taip pat kartu su mokymo dalyviais nagrinėjome konfliktinių situacijų priežastis, konfliktų sprendimo strategijas, emocijų reguliacijos svarbą tarpasmeniniuose santykiuose. Įgytas žinias dalyviai įtvirtino atlikdami įtraukiančias praktines užduotis, kurių principus galės pritaikyti kasdieniame darbe bei sudėtingose santykių situacijose. Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu mokymuose. Daugiau informacijos ir registracija telefonu 861634383.


Kovo mėnesį VšĮ Socialinių inovacijų centro darbuotojai gilino Šeimos konferencijos metodo žinias ir gebėjimus. Užsiėmimus vedė dešimties metų praktinio darbo ir mokymų patirtį turintis, humanistinės krypties sekso ir santykių terapeutas iš Maltos Matthew Bartolo, kuris veda seminarus ir VDU studentams. Mokymų metu aptarta šeimos konferencijos koncepcija, metodo taikymo procesas ir kiti ypatumai. Diskutuota apie specialistų vaidmenį, problemų valdymą ir jų sprendimo būdus. Simuliacijos metu patapome aktoriais ir patys išbandėme kaip veikia šeimos konferencijos metodas.
Nuoširdžiai dėkojame lektoriui Mattthew Bartolo ir jo komandai! Linkime sėkmės!


VšĮ Socialinių inovacijų centras kovo 5-6 dienomis Šiauliuose organizavo mokymus tema:
„Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“.
Mokymų metu dalyviai sužinojo užimtumo terapijos svarbą bei taikymo socialiniame darbe galimybes, susipažino su užimtumo terapijos įvairove ir kiekvieną iš šios terapijos komponentų (rašymo, dailės, muzikos terapijos metodus) išbandė patys, nagrinėjo užimtumo terapijos pritaikymo savo asmeninėje socialinio darbo praktikoje ypatumus. Dalyviai puikiai atsiskleidė ir atsipalaidavo naudodami dailės terapiją. Aptartus metodus dalyviai galės pritaikyti savo darbe, organizuojant užimtumo terapiją. Džiaugiamės dalyvių noru tobulėti, kūrybiškumu, pozityviu įsitraukimu į veiklas ir nuoširdžiomis emocijomis.


2019 m. vasario 11 – 12 dienomis Graikijoje, jaukiame Volo miestelyje, vyko antrasis projekto EDGE susitikimas (angl. Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability). Susitikimo dalyvius priėmė  partneriai, atstovaujantys Graikijos Tesalijos universitetą. Primename, kad vienas iš minėto projekto tikslų yra palengvinti asmenų, turinčių negalę įsidarbinimą. Projekto partneriai iš Italijos, Austrijos, Graikijos, Lietuvos (VšĮ Socialinių inovacijų centro), Portugalijos ir Jungtinės Karalystės susitikimo metu nuveikė pirmuosius svarbius darbus, padėsiančius sukurti naujausiomis rekomendacijomis paremtą metodiką, skirtą specialistams, dirbantiems su negalę turinčiais asmenimis. Kartu su projekto partneriais dirbame, siekdami sukurti efektyvų įrankį, ugdantį savybes, reikalingas įsidarbinant bei stengiantis išsilaikyti darbo rinkoje jauniems, negalę turintiems asmenims.

Norintiems rasti daugiau informacijos bei sekti projekto veiklą ir rezultatus, siūlome apsilankyti projekto tinklalapyje https://www.edge-erasmus.eu bei projekto Facebook paskyroje @EDGEErasmusProject.


VšĮ Socialinių inovacijų centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektą: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060, pasirašė tarptautinio bendradarbiavimo sutartį su Belgijoje esančiu Katalikiškuoju Leuven universitetu, kuris ne tik rengia daugiau nei 50 tūkstančių būsimų profesionalų, bet ir atlieka įvairius mokslinius tyrimus ir švietimą tarptautiniu mastu.

Šių metų sausio mėnesio 23-24 dienomis vyko pirmasis tarptautinio bendradarbiavimo susitikimas ir mūsų Centre lankėsi tarptautinio partnerio atstovė Noor Seghers, kuri savo viešnagės metu pristatė mums savo miestą bei atskleidė, kaip Belgija šiuo metu tvarkosi su deinstitucionalizacija, kokia yra asmeninio asistento pagalbos svarba ir kaip Belgijos institucijos dirba negalią turinčių asmenų labui. Kolegė pasidalijo įvairiomis mintimis bei metodinėmis priemonėmis, kaip dirbti su nemotyvuotais klientais ir motyvuoti juos grįžti į darbo rinką, kaip padėti neįgaliesiems įsilieti į darbinę aplinką bei kokios priemonės labiausiai veikia praktikoje pačioje Belgijoje. Išgirdome nemažai gerosios praktikos pavyzdžiu, bet, tuo pačiu, turėjome galimybę pristatyti ir savo šalies geruosius pavyzdžius, aptarti projekto veiklas ir siektinus bei laukiamus rezultatus. Taip pat, diskutavome, kas, įsigaliojus pertvarkai, keičiasi mūsų šalyje. Apie tai mums pasakojo mūsų svečias – Eglė Jurkutė, kuri yra Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė. Ačiū jai už būvimą kartu!

Viešėdama Lietuvoje Noor Seghers, kartu su Centro darbuotojomis apsilankė Kuršėnuose įsikūrusiame „Dienos centre sutrikusio intelekto vaikams“. Turėjome nuostabią galimybę pabendrauti ne tik su darbuotojomis, bet ir su dienos centro klientais bei jų artimaisiais. Už maloniai ir turiningai praleistą laiką sakome didelį Ačiū centro direktorei Virginijai Norvaišienei ir dar didesnį Ačiū centro klientams už nuostabias dovanėles.

Ir dar vienas Ačiū skrieja Aukštelkės socialinės globos namų direktorei Janinai Baranauskaitei bei direktorės pavaduotojui socialiniams reikalams Laimonui Milinavičiui už galimybę tiesiogiai susipažinti  su globos namų teikiamomis paslaugomis bei išgirsti, kaip sekasi teikti asmeninio asistento paslaugą, kartu su partneriais aptarti kylančius iššūkius ir ateities perspektyvas.

Su nekantrumu laukiame sekančių mūsų susitikimų, atnešiančių naujų idėjų bei galimybių pasisemti gerosios praktikos iš partnerių veiklos.


VšĮ Socialinių inovacijų centras lapkričio 27-28 dienomis Vilniuje organizavo mokymus tema:
„Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“.
Mokymų metu dalyviai sužinojo užimtumo terapijos svarbą bei taikymo socialiniame darbe galimybes. Socialinio darbo specialistai susipažino su užimtumo terapijos įvairove ir kiekvieną iš šios terapijos komponentų (rašymo, dailės, muzikos terapijos metodus) išbandė patys, nagrinėjo užimtumo terapijos pritaikymo savo asmeninėje socialinio darbo praktikoje ypatumus. Dalyviai puikiai atsiskleidė ir atsipalaidavo naudodami dailės terapiją. Aptartus metodus dalyviais galės pritaikyti savo darbe, organizuojant užimtumo terapiją. Džiaugiamės dalyvių noru tobulėti, pozityviu įsitraukimu į veiklas ir nuoširdžiomis emocijomis.


VšĮ Socialinių inovacijų centras Priekulės socialinių paslaugų centre organizavo mokymus tema:
„Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“.
Mokymų metu dalyviai sužinojo užimtumo terapijos svarbą bei taikymo socialiniame darbe galimybes. Socialinio darbo specialistai susipažino su užimtumo terapijos įvairove ir kiekvieną iš šios terapijos komponentų (rašymo, dailės, muzikos terapijos metodus) išbandė patys, nagrinėjo užimtumo terapijos pritaikymo savo asmeninėje socialinio darbo praktikoje ypatumus. Dalyviai puikiai atsiskleidė ir atsipalaidavo naudodami dailės terapiją. Aptartus metodus dalyvės galės pritaikyti savo darbe, organizuojant užimtumo terapiją. Džiaugiamės aktyviu dalyvių įsitraukimu į organizuojamas veiklas ir šiltu priėmimu, pozityvumu ir gerais atsiliepimais.


2018 m. lapkričio 5-6 dienomis Milane buvo surengtas pirmasis projekto EDGE susitikimas. Susitikimas vyko nuostabioje užmiesčio sodyboje, kurioje veikia organizacija, užsiimanti neįgaliųjų ugdymu ir įdarbinimu. Susitikimo metu projekto partneriai galėjo stebėti puikų neįgaliųjų integracijos pavyzdį: sodyboje ne tik gyvena, tačiau ir daug ūkio darbų atlieka patys neįgalieji. Susitikimo dalyviai (projekto koordinatorius Consorzio Sir Solidarieta in rete (SIR), (Italija)) ir partneriai iš Anglijos INOVA CONSULTANCY LTD, Graikijos UNIVERSITY OF THESSALY – UTH, Portugalijos FENACERCI, Austrijos  Die Querdenker, Lietuvos Socialinių Inovacijų Centras (SIC) bei Italijos  R.Q.SRL ir Melazeta srl pristatė kiekvienos iš atstovaujamų organizacijų veiklas bei turimą patirtį, skatinant neįgaliųjų integracijos procesus ir teikiant kompleksinę pagalbą socialinių ar darbinių įgūdžių stokojančioms visuomenės grupėms. Po partnerių prisistatymo projekto koordinatoriai (Consorzio Sir Solidarieta in rete (SIR) Italija)  apžvelgė projekto tikslus, laukiamus rezultatus bei projekto administravimo planą.  Kiekviena iš atsakingų organizacijų pristatė laukiamus intelektinius produktus. Pirmosios susitikimo dienos pabaigoje buvo pristatytas ir aptartas projekto įgyvendinimo kokybės planas.

Antrosios susitikimo dienos metu aptartas projekto veiklų platinimo planas bei kiekvienos iš partnerių organizacijų vaidmuo skleidžiant informaciją apie vykdomas veiklas. Taip pat aptartas projekto veiklų kalendorius, potencialios susitikimų bei reikalingų pateikti ataskaitų datos, vidinės komunikacijos būdai ir priemonės. Susitikimas baigėsi artimiausių tolesnių žingsnių apibendrinimu.


VšĮ Socialinių inovacijų centras, kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina projektą Erasmus+ projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) “.  2017 metų rugsėjo 28-30 dienomis vyko antrasis partnerių susitikimas Rumunijoje, Bukarešte.

Antro susitikimo metu diskutavome apie jau įgyvendintas projekto veiklas, pirmuosius rezultatus.  Diskutavome apie kilusius sunkumus, dalinomės patirtimi. Taip pat aptarėme priemones, kurios galėtų padėti išvengti sunkumų įgyvendinant projekto veiklas. Dalinomės šalių patirtimis, dirbant su migrantais ir pabėgėliais.

Be to kalbėjome apie projekto kuriamo produkto t.y. komiksų pritaikymo galimybes kiekvienoje iš partnerių šalių. Numatėme būsimus žingsnius bei tolimesnius darbus.

Projekto partneriai:
The Organization for Poverty Alleviation & Development – OPAD (Švedija)
VšĮ Socialinių inovacijų centras – SIC (Lietuva)
AMV Association (Rumunija)


Pirmasis projekto MENTOR susitikimas buvo surengtas 2018 m. spalio 1 – 5 dienomis Skopjė, Makedonijoje. Susitikimo dalyviai (projekto koordinatorius VŠĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva) ir partneriai iš Anglijos Apricot Training Management LTD, Švedijos Folkuniversitetet stiftelsen vid Lunds Universitet, Makedonijos Proficio Skopjė, Ispanijos INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL ir Turkijos Aydin Valiligi) pristatė atstovaujamų organizacijų veiklas bei patirtį vystant mentorystės, ugdomojo vadovavimo (angl. coaching), įdarbinimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas. Taip pat Vilma Tubutienė, atstovaujanti projektą koordinuojančią įstaigą (SIC), pristatė projekto idėją, tikslus, veiklas, laukiamus rezultatus ir intelektinius projekto MENTOR produktus. Buvo aptarti projekto platinimo, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo strategijos, kokybės užtikrinimo, monitoringo plano klausimai. Hilary Hale, atstovaujanti partnerių organizaciją Apricot Training Management LTD, pristatė savivokos metodiką, kurią išvertus į kiekvieno iš partnerių kalbas, kaip efektyvų savidiagnostikos instrumentą naudos karjeros mentoriai. Projekto vadovė Rita Brijūnaitė suteikė administracinę informaciją: sutartis, finansavimo planus, reikalingus dokumentus, IT įrankius komunikavimui ir duomenų dalijimuisi, raguliaraus ir efektyvaus komunikavimo svarbą, planuojamas susitikimų datas ir kt. Oficiali susitikimo dalis baigėsi susitikimo įvertinimu.

Susitikimo dalyvius priimanti organizacija Proficio Skopjė suorganizavo įdomią socialinę programą dalyviams. Buvo aplankytos tokios vietos kaip Senasis turgus, Turkiškasis hamamas, Makedonijos etnografinis kaimas, memorialiniai Motinos Teresės namai ir kitos įspūdingos vietovės.


Projektas „Atrask save“ artėja į pabaigą

VšĮ  „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro Jaunimo centro  darbuotojos Raimonda Monstvilaitė ir Giedrė Paliulienė jau skelbia apie  paskutiniuosius JGI projekto „Atrask save“ įgyvendinimo mėnesius.

Akivaizdu, kad šiose įstaigose vykdomo projekto veiklose bus sudalyvavę ne mažiau kaip pusė tūkstančio 14-29 metų vaikinų ir merginų, kurie dalyvavimo projekte  laikotarpiu  niekur nedirbo, nesimokė ir nebuvo registruoti darbo biržoje. Kiekvienas projekto dalyvis, gauna jo situaciją atitikančios informacijos apie jauno žmogaus galimybes įgyti specialybę, dirbti, pradėti savo verslą Lietuvoje. Sekantis etapas – pagalba ieškant darbo arba pasirenkant tinkamą specialybę, mokymo ar studijų programą. Norintieji įgyti darbo patirties, išbandyti kaip sektųsi dirbti tam tikromis sąlygomis, tam tikroje srityje turi galimybę savanoriauti pasirinktose įstaigose bei organizacijose. Esant reikalui, padedama spręsti socialines, santykių problemas, o norintiems išsiaiškinti savo stiprybes, teikiamos savęs pažinimo konsultacijos, vedami socialinių įgūdžių ugdymo bei gilesnio savęs įsisąmoninimo užsiėmimai.

Darbuotojos džiaugiasi, kad vasaros pabaigoje bei rugsėjo mėnesį projekto paslaugomis spės pasinaudoti  kai kurie šiemet mokyklas baigę ir dar neapsisprendą ką veikti toliau jaunuoliai. Tikimasi, kad dalyvaudami projekte  jie daugiau supras apie savo individualias stipriąsias puses bei aplinkos teikiamas galimybes ir įgis kryptingumo tolimesnei gyvenimo kelionei.

Projektas „Atrask save“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektą vykdo  Lietuvos darbo birža, pagrindinis partneris – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Įgyvendindami projektą „Pasirink, pasiek ir išlaikyk! VšĮ Socialinių inovacijų centro darbuotojai rugpjūčio 24 d. lankėsi Šiaulių teritorinėje darbo biržoje. Susitikime su darbuotojomis buvo pristatytas projektas, kartu diskutavome, aptarėme ir pristatėme projekto veiklas.

VšĮ Socialinių inovacijų centras ir Šiaulių teritorinė darbo birža, bendradarbiauja vienijami bendro tikslo – socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką.
Tikimąsi, kad kartu mes pasieksime geresnių rezultatų.

Visą projekto informaciją galite sužinoti kreipdamiesi šiais kontaktais:
Tel. +370 602 71640
El.paštas: ppi@socin.lt
Ežero g. 8-124, Šiauliai
www.socin.lt


Darbo įgūdžių ugdymas naudojant antrines žaliavas  📿 🎀 netrukus pamatysime baigtus dalyvių darbelius!  🌺

VšĮ Socialinių inovacijų centre įsibėgėja „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pavadinimu „Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“ veiklos.
Dalyviai noriai įsitraukia į organizuojamas veiklas, bei diskusijas.

Taip pat, maloniai lauksime visų susidomėjusių ir norinčių prisijungti bei tapti šio puikaus projekto dalimi!
Dalyvavimas projekte NEMOKAMAS.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti įstaigas, kolegas ir visus norinčius.

Į veiklas galite registruotis nurodytu telefonu arba el. paštu:
Tel. +370 602 71640
El.paštas: ppi@socin.lt
Ežero g. 8-124, Šiauliai
www.socin.lt


Norime pasidalinti džiugia žinia! VšĮ Socialinių inovacijų centras laimėjo ir rugsėjo mėnesį pradės įgyvendinti 2-jų metų ERASMUS+ KA204 projektą „MENTORIUS: Karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką“ (MENTOR: Career-mentoring for transition success to work life).

Projekto tikslas – sukurti karjeros mentorystės metodologiją, kuri bus skirta pažeidžiamų ir atskirties grupių suaugusiems asmenims.

Projekto partneriai: APRICOT TRAINING MANAGEMENT LTD (JK), FOLKUNIVERSITETET (Švedija), PROFICIO (Makedonija), IED ESPANA (Ispanija) ir Aydin Valiligi (Turkija). Rugsėjo mėnesį skelbsime daugiau informacijos.

Sekite mūsų naujienas!


VšĮ Socialinių inovacijų centras pradėjo įgyvendinti projektą ĮSIGALINK ir SIEK!
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pradedame įgyvendinti 48 mėnesių trukmės projektą, kuriuo siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus.
Šio projekto tikslas – užtikrinti jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa, integraciją į bendruomenę bei darbo rinką, sukuriant palankias sąlygas savęs įgalinimui bei ugdant socialinius įgūdžius ir darbo rinkai būtinus gebėjimus.


VšĮ Socialinių inovacijų centre įsibėgėja „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pavadinimu „Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“ veiklos.
Dalyviai noriai įsitraukia į organizuojamas veiklas, bei diskusijas.
Taip pat, maloniai lauksime visų susidomėjusių ir norinčių prisijungti bei tapti šio puikaus projekto dalimi!
Dalyvavimas projekte NEMOKAMAS.
Kviečiame aktyviai bendradarbiauti įstaigas, kolegas ir visus norinčius.
Į veiklas galite registruotis nurodytu telefonu arba el. paštu:
Tel. +370 602 71640
El.paštas: ppi@socin.lt
Ežero g. 8-124, Šiauliai
www.socin.lt

 


VšĮ Socialinių inovacijų centras įgyvendindamas ES struktūrinio fondo lėšomis finansuojamą projektą: „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pavadinimu „Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“. Liepos 31d. organizavo susitikimą su projekto partneriais. Norime pranešti, jog klientų patogumui projektas vykdomas ne tik Šiaulių mieste. Projektą įgyvendina – Joniškio rajono neįgaliųjų draugija, Kelmės rajono neįgaliųjų draugija, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija, Viešoji įstaiga Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija.
Kviečiame aktyviai bendradarbiauti įstaigas, kolegas ir visus norinčius.

Taip pat, maloniai lauksime visų susidomėjusių ir norinčių prisijungti bei tapti šio puikaus projekto dalimi!
Dalyvavimas projekte NEMOKAMAS.

Į veiklas galite registruotis nurodytu telefonu arba el. paštu:
Tel. +370 602 71640
El.paštas: ppi@socin.lt
Ežero g. 8-124, Šiauliai
www.socin.lt


VšĮ Socialinių inovacijų centras birželio 27-28 dienomis organizavo mokymus tema: „Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“. Dalyviai sužinojo užimtumo terapijos svarbą ir taikymo socialiniame darbe galimybes.
Socialinio darbo specialistai susipažino su užimto terapijos įvairove ir keletą jų išbandė patys, nagrinėjo užimtumo terapijos pritaikymo savo asmeninėje socialinio darbo praktikoje ypatumus.
Dalyviai atsiskleidė naudodami dailės terapiją, aptartus metodus dalyvės galės pritaikyti savo darbe, organizuojant klientų užimtumą. Džiaugėmės aktyviu dalyvių įsitraukimu į organizuojamas veiklas.


VšĮ Socialinių inovacijų centras birželio 21-22 dienomis Zarasų socialinių paslaugų centre organizavo mokymus tema: „Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje“.
Dalyviai susipažino su komandinio darbo samprata, komandos formavimo stadijomis, narių vaidmenimis ir taikymo socialiniame darbe galimybėmis.
Praktiškai išbandė įvairius komandos formavimo metodus, specialistai skatinami įgyti komandinio bendradarbiavimo įgūdžių bei juos taikyti savo darbo praktikoje.
Džiaugėmės aktyviu dalyvių įsitraukimu į organizuojamas veiklas.


Projekto IPNA MAR veikla įsibėgėja!

VšĮ Socialinių inovacijų centras kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina Erasmus + KA2 projektą – „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams“ (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) Nr. 2017-2-SE02-KA105-001838. Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti mokymo priemonę skirtą specialistams dirbantiems su naujai atvykusiais migrantais ir pabėgėliais. Metodinės priemonės esmė – ugdyti socialinius įgūdžius ir pilietines kompetencijas.
Vienos iš projekto veiklų tikslas – suteikti naudingą informaciją tikslinėmis grupėmis, kuri padėtų sukurti komiksus. Komiksai naudojami kaip neformaliojo mokymo priemonė, skirta suaugusiųjų integracijai. Remdamiesi projekto tikslu, sukūrėme klausimyną skirtą darbuotojams dirbantiems su naujai atvykusiais migrantais ir pabėgėliais.
Būtume labai dėkingi, jei darbuotojai dirbantys su migrantais ir pabėgėliais, prisidėtų prie projekto tikslo ir užpildytų anketą, kurią galite rasti čia.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta metodika bus pristatyta tarptautinės baigiamosios konferencijos metu, kuri vyks 2019 metais Lietuvoje! 🙂


Gegužės 17 d. Plungės Socialinių paslaugų centre, VšĮ Socialinių inovacijų centras organizavo mokymus socialinio darbo specialistams „Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“.

Teorinių užsiėmimų metu, mokymų dalyviams buvo pristatomi bendravimo su neįgaliaisiais ypatumai: asmeninės erdvės valdymas, akių kontaktas, veido išraiška, gestai, kūno kalba, fizinis kontaktas bei etiško bendravimo principai. Taip pat dalyviams  pristatyti ir aptarti pačių neįgaliųjų siūlomi požiūrio į juos aspektai.
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai turėjo galimybę išbandyti įsijautimo į neįgalaus žmogaus vaidmenį užduotis, kurių metu jie turėjo suprasti, kaip jaučiasi negalę turintis žmogus, pavyzdžiui, sėdintis vėžimėlyje arba aklasis, netekęs kūno dalies ir paralyžiuotas.
Dalyviai patyrė įvairiausių emocijų, kurios visų mokymų metu paskatino paanalizuoti savo darbinę veiklą, susimąstyti apie turimus bendravimo įgūdžius. Darbuotojai teigė, kad atnaujino ne tik savo žinias, bet ir prapletė savo požiūrio taškus į neįgaliuosius.


VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinė darbuotoja Brigita Kuraitė ir psichologė Aurelija Jankienė 2018 m. gegužės 22-24 dienomis dalyvavo mokymuose Krizinio nėštumo konsultantų-savanorių rengimo programoje.
Daugybė moterų patiria labai didelę krizę, kai sužino, jog laukiasi neplanuotai ir tam nėra pasiruošusios. Lietuvoje per metus atliekama apie 5000 abortų. Krizinis nėštumas apibūdinamas kaip nėštumas, kurio moteris neplanavo, nenorėjo ir kuris jai sukelia asmeninę krizę. Ir planuotas nėštumas gali tapti kriziniu pasikeitus aplinkybėms (įtariamos vaisiaus ligos, šeimos situacija). Tuomet moterims trūksta informacijos ir būtinos psichologinės pagalbos reikiamu metu.
Mokymų metu sužinojome kaip kvalifikuotai pakonsultuoti moteris, nukreipti pas specialistus ar į institucijas, kurios pagal savo kompetenciją suteiks pagalbą.
http://neplanuotasnestumas.lt


VšĮ Socialinių inovacijų centras kovo 28 -29 dienomis Šilutės socialinių paslaugų centre vedė mokymus tema: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“.
Jų metų dalyviai susipažino su mediacijos samprata, jos eiga ir principais. Taip buvo aptarta įvairių konfliktų tipų reikšmė mediacijai, nežodinio bendravimo bei bendravimo technikos. Diskutuota apie destruktyvias ir konstruktyvias konfliktų sprendimo galimybes, buvo stebimas konfliktas, tam kad suprastume, kaip jis vystosi ir vyksta, mokėmės suprasti, kad yra įvairių sprendimo galimybių. Mokymų dalyviai džiaugėsi sužinoję apie mediacijos metodą ir kaip jį pritaikyti socialiniame darbe.


VšĮ Socialinių inovacijų centras, kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina projektą Erasmus+ projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) “.  2017 metų lapkričio 8-11 dienomis vyko pirmasis partnerių susitikimas didžiausiame mieste visoje Skandinavijoje, Švedijos sostinėje Stokholme.

Pirmąją susitikimo dieną buvome maloniai sutikti organizacijos OPAD atstovų, o kiek vėliau susipažinome ir su partneriais iš Rumunijos. Vos atvykę į organizaciją buvome vaišinami pietumis, kuriuos toje įstaigoje ruošė savanoriai iš Ispanijos ir Italijos. Susitikimo metu OPAD atstovai pristatė ir truputėlį savo kultūros, turėjome galimybę susipažinti ir ir išbandyti tradicinius muzikos instrumentus.  Įpusėjus pirmąjai susitikimo dienai, pristatę savo organizacijas, patirtis ir veiklą, kuria užsiimame, bendrai aptarėme patį projektą, viziją, tikslus ir reikalavimus.  Kartu su partneriais kūrėme projekto logotipą. Visos šalys pateikė savo idėjas, kurias vėliau nubalsavę apjungėme ir sukurėme vieną bendrą logotipo eskizą.

Antrąją susitikimo dieną partneriai pristatė savo veiklas, koordinatorius pateikė informaciją apie projektą, administracines ir finansines procedūras, pristatė projekto strategiją ir užduotis bei numatė partnerių veiklas artimiausiam pusmečiui.

Antrasis partnerių susitikimas vyks Rumunijoje 2018 metų birželį.  Nuotraukų galerija